Кошторис і фінансовий звіт

Шановні батьки!  Ми, щиро вдячні Вам за сприяння в оновленні матеріально-технічної бази дошкільного навчального закладу. 

 

        З метою оприлюднення інформації про використання благодійних та спонсорських внесків, інформування батьківської громадськості стосовно ефективності та прозорості їх  використання та    ретельного бухгалтерського обліку, ми створили на сайті нову рубрику, в якій систематично будемо розміщувати інформацію щодо залучення використання благодійної та спонсорської допомоги дитячому садку.

 

ЗВІТ

про використані кошти у 2020 році

Благодійні внески - 22000 грн.

Голова батьківського комітету - Петрук З.Я.

 

 

№ з/п

Назва товару

Одиниця вимірювання

К-ть

Ціна

Сума

1.

штори, карнізи

шт. 6 карнізів

10 штор

 

 

8700  грн.

2.

меблева стінка

шт.1

1

 

5000 грн.

Всього

 

 

 

 

13700 грн.

Вид бюджету: Міський бюджет м.Соснівка

11

код та назва відомчої класифікації видатків та кредитування бюджету код та назва програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету

03 Виконавчий комітет Соснівської міської ради

 

(код та назва програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів (код та назва Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів / Тимчасової класифікації видатків та кредитування для бюджетів місцевого самоврядування, які не застосовують програмно-ціпьового методу)*

Найменування

Код

Усього на рік

Разом

Загальний фонд

Спеціальний фонд

1

2

3

1 4

5

НАДХОДЖЕННЯ - усього

X

3525800,00

617200,00

4143000,00

Надходження коштів із загального фонду бюджету

X

3525800,00

X

3525800,00

Надходження коштів із спеціального фонду бюджету, у тому числі:

X

X

617200,00

617200,00

-надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством

25010000

X

527200,00

527200,00

(розписати за підгрупами)

 

 

 

 

Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю

25010100

X

527200,00

527200,00

Надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності

25010200

X

0,00

0,00

Плата за оренду майна бюджетних установ

25010300

X

0,00

0,00

Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)

25010400

X

0,00

0,00

т інші джерела власних надходжень бюджетних установ

25020000

X

0,00

0,00

(розписати за підгрупами)

 

 

 

 

Благодійні внески, гранти та дарунки

25020100

X

0,00

0,00

Кошти, що отримують бюджетні установи від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання цільових заходів, у тому числі заходів з відчуження для суспільних потреб земельних ділянок та розміщених на них інших об'єктів і

25020200

X

0,00

0,00

Кошти, що отримують вищі та професійно-технічні навчальні заклади_від розміщення на депозитах тимчасово вільних бюджетних коштів, отриманих за надання платних послуг, якщо таким закладам законом надано відповідне право

25020300

X

1 0,00

0,00

Кошти, отримані від реалізації майнових прав на фільми, рихідні матеріали фільмів та фільмокопій, створені за бюджетні кошти як за державним замовленням, так і на умовах фінансової підтримки

25020400

X

0,00

0,00

- інші надходження, у тому числі:

 

X .

90000,00

90000,00

- інші доходи (розписати за кодами класифікації доходів бюджету)

 

X

.

 

 

• - фінансування (розписати за кодами класифікації фінансування бюджету та типом боргового зобов'язання)

 

X

 

 

; - повернення кредитів до бюджету (розписати за кодами програмної класифікації видатків та кредитування бюджету, класифікації кредитування бюджету)

 

X

 

 

 

X

«

••

ВИДАТКИ ТА НАДАННЯ КРЕДИТІВ - усього

X

3525800,00

617200,00

4143000,00

Поточні видатки

2000

3525800,00

527200,00

4053000,00

Оплата праці

2110

2270000,00

"" 0,00

2270000,00

Заробітна плата

\. 2111

2270000,00

0,00

2270000,00

Грошове забезпечення військовослужбовців

2112

0,00

0,00

0,00

Нарахування на оплату праці

2120

522100,00

0,00

522100,00

і ■

1010 Дошкільна освіта

 

 

(грн.)