Структура та органи управління закладу освіти

    Управління ЗДО  здійснюється його засновником і відділом  освіти. Безпосереднє керівництво роботою  закладу здійснює його директор. 

      Колегіальним  постійно діючим органом управління у  закладі  є педагогічна рада.     

       Органом громадського самоврядування закладу є загальні збори  колективу та батьків (конференції), або осіб, які їх замінюють.

          У період між загальними зборами діє рада дошкільного закладу. 

         Згідно плану роботи на навчальний рік у закладі функціонують методичні об'єднання, проходять виробничі наради та адміністративні наради.