освітні програми, що реалізуються в закладі

Навчально-виховний процес

 

      З метою реалізації  Базового компонента  дошкільної освіти  заклад  дошкільної освіти № 5 використовує освітні програми та навчально-методичну літературу, що затверджена або рекомендована Міністерством освіти і науки України чи схвалена для використання в дошкільних навчальних закладах комісією з дошкільної педагогіки та психології Науково-методичної ради з питань освіти Міністерства освіти і науки України, що розміщенні на сайтах Міністерства освіти і науки України (www.mon.gov.ua), Інституту інноваційних технологій і змісту освіти (www.iitzo.gov.ua).

 

У 2020/2021 навчальному році заклад

працює за такими програмами:

 

   - програма розвитку дитини дошкільного віку «Українське дошкілля» (авт. кол. Білан О.І, Возна Л.М., Максименко О.Л. та ін.);

- програма розвитку дитини дошкільного віку «Впевнений старт» ;

  - програма  Л. Калузької «Дитина і довкілля»;

  -  Міжнародна програма соціально-екномічного розвитку «Афлатот»

  - “Театр фізичного виховання і оздоровлення”. М.Єфименко

   - “Технологія ТРВЗ”. Г.Альтшуллер

 

    Дані програми дають можливість виконати Державний стандарт дошкільної освіти України, а саме рівень освіченості, розвиненості та вихованості дитини дошкільного віку; сумарний кінцевий показник набутих компетенцій випускником дошкільного навчального закладу перед вступом його до школи.

 

    Освітня діяльність:

 

  •       Фізичний розвиток (основи здоров’я, безпека життєдіяльності);
  •    Соціально-моральний розвиток (формування основ моральних якостей, основи правової культури);
  •     Пізнавальний розвиток (ознайомлення з довкіллям, з природою, народознавство, логіко-математичний розвиток, основи економічної культури)
  •    Мовленнєвий розвиток (звукова культура мовлення, словникова робота, граматична правильність мовлення, зв’язне мовлення, мовленнєвий етикет, навчання елементів грамоти, підготовка до навчання письма)
  •     Художньо-естетичний розвток (художня література, образотворча діяльність, музична діяльність)
  •     Креативний розвиток (конструктивна діяльність, театралізована діяльність)
  •     Християнське виховання